Services2018-05-23T11:12:05+00:00

Services

Her kan i se vores services

Analyse af markeds- og produktionspotentiale

Vi kan vise din potentielle værditilvækst i biogasproduktionen med en række værktøjer,
som kan forudsige udbyttet og vise, hvor der kan effektiviseres.
Vi navigerer dig i den sæsonbestemte efterspørgsel og kontakten til virksomheder, som vil aftage gassen.

Læs mere

Biomasseopgørelse

Lad os lave din biomasseopgørelse til Energinet.dk.

Læs mere

Leverandørregister

Lad os lave din indberetning til NaturErhvervsstyrelsen og Energinet.dk.

Læs mere

Udrådningsperformance

Få tjekket om, du udnytter din biomasse optimalt.

Læs mere

Bæredygtighedscertificering

Lad os hjælpe dig med at certificere din biogas.

Læs mere